“Konstitusanje Bošnjačkog nacionalnog veća je jedan od elemenata političke situacije u Sandžaku i mislim da je važno da ono bude formirano po zakonu”, izjavio je ambasador Velike Britanije u Beogradu Majkl Devenport.

 

On je u intervjuu za Sto plus radio izrazio i uverenje da je Vlada Srbije svesna potrebe da se utvrdi strategija razvoja Sandžaka.

 

“Ubeđen sam da je potrebna strategija prema Sandžaku koja obuhvata ne samo politčke elemente, već i politiku za podsticanje investicija i potrebnu infrastrukturu na ovom području”, rekao je britanski ambasador.

 

On je ocenio i politička i ekonomska stabilnost Sandžaka nije u direktnoj vezi sa situacijom u susednim zemljama.