Povodom Međunarodnog
dana muzeja, čiji je domaćin ove godine muzej „Ras“ u Novom Pazaru, održana je
svečana skupština i dodeljene su plakete Mihailo Valtrović, koje Muzejsko društvo
Srbije dodeljuje za rezultate stručnoga rada u prethodnoj godini.

Plakete su dodeljene
u tri kategorije, od kojih je za životno delo ove godine pripala direktorki
novopazarskog muzeja Dragici Premović Aleksić.