Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije podsetio je danas poslodavce da je 30. april krajnji zakonski rok za dostavu prijava podataka o stažu i zaradama za 2010.
godinu za zaposlene i osnivače koji su u radnom odnosu u svom preduzeću.

Prijave se podnose u filijalama, odnosno službama i ispostavama Fonda prema sedištu poslodavca.

Za nepoštovanje te obaveze predviđene su novčane kazne od 10.000 do 800.000 dinara za poslodavca, a od 2.500 do 50.000 za odgovorno lice.

FON PIO je najavio da će posle isteka zakonskog roka protiv poslodavaca koji ne dostave podatke o stažu i zaradama za 2010. godinu podnositi prekršajne prijave jer je neažurnost poslodavaca osnovni razlog zbog koga kasne rešenja o penzionisanju.