Poslodavci u Srbiji do 30. aprila treba da dostave M-4 obrasce sa podacima o stažu i zaradama zaposlenih tokom 2010. godine, saopšteno je danas iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prijave se podnose u nadležnim filijalama fonda prema adresi sedišta poslodavca.

Iz PIO fonda podsećaju da su za prekoračenje roka za predaju obrazaca predviđene novčane kazne od 10.000 do 800.000 dinara za poslodavca, a za odgovorno lice kazne su od 2.500 do 50.000 dinara.

Iz PIO fonda ukazuju da zbog neažurnosti poslodavaca kasne rešenja o penzionisanju, pa će zbog toga protiv onih poslodavaca koji ne podnose podatke o zaposlenima na vreme biti podnete i prekršajne prijave.

Poslodavci na sajtu www.pio.rs mogu popuniti i probne M-4 obrasce. Ukoliko pogrešno unesu neki podatak sistem će ih odmah o tome obavestiti. Na taj način sprečava se da poslodavci zbog grešaka u popunjavanju obrazaca više puta dolaze na šaltere PIO fonda.