NOVI PAZAR– Aukcijske prodaje Ugostiteljskog preduze?a Lipa i Veterinarske stanice u Novom Pazaru još uvek nisu zakazane, ali je u Agenciji za privatizaciju taj proces zapo?et. Od nekadašnjih društvenih preduze?a u ovom gradu, do sada je aukcijom privatizovano njih 15. Prošlog meseca je izraelski Kavim Pablik za 78 miliona dinara kupio Sandžaktrans Holding, Ugostiteljstvo i Putni?ki saobra?aj. Delove ovog preduze?a, Autoremont servis i Trgopromet, otkupili su Nijazija Lekpek, po ceni od dva miliona i 600 hiljada dinara, i Sulejman Nicevi? za milion i 750 hiljada. Konfekcija Raška je prodata za 141 milion, Trgovinsko preduze?e Sloboda je prodato ?erimu Šemsovi?u za 84 miliona dinara. Minel rastavlja?i su Seada Bošnjaka koštali 42,5 miliona, Fehim Selek je novopazarski Ukras otkupio za 14, a Džemail Tahirbegovi? u ime konzorcijuma Uniprom za 139 miliona dinara. Konzorcijumi su otkupili i novopazarski Sandžakprojekt i pekaru Polet. Tomislav Milovanovi? je u ime kolega za preduze?e za porojektovanje postigao cenu od 2,9 miliona, dok je na isti na?in Tomislav Beloica za 106 miliona dinara otkupio Polet. Novopazarsko Trgovinsko preduze?e Jošanica je Dušan Stupar kupio za 70 miliona dinara.