NOVI PAZAR- Na konstitutivnoj sednici Saveta državnog univerziteta u Novom Pazaru danas je za rektora ove visokoobrazovne ustanove izabran prof. dr č†emal Dolićanin. Za predsednika Saveta univerziteta izabrana je prof. dr Snežana Pantelić Vujačić, redovni profesor Univerziteta u Novom Pazaru. Novoizabrani rektor ovog, najmlađeg Univerziteta u Srbiji, do sada do sada  je ovu funkciju obavljao kao vršilac dužnosti.