BEOGRAD– Dozvole za emitovanje programa na lokalnom nivou dobilo je 88 televizijskih stanica, saopštila je Republi?ka radiodifuzna agencija. Odluka Saveta RRA posta?e kona?na posle isteka roka za podnošenje prigovora koji traje 15 dana, dodaje se u saopštenju. Donošenjem odluke o emitovanju programa lokalnih televizijskih stanica, završena je raspodela dozvola i više nema mesta za nove TVkanale u etru, dodaje se u saopštenju. Spisak lokalnih televizijskih stanica koje su dobile dozvole za emitovanje programa bi?e objavljen do kraja nedelje.