NOVI PAZAR-Profesor na Fakultetu bezbednosti u Beogradu Zoran Dragišić ocenio je da, za razliku od nereda u Srbiji marta 2004., kada su zapaljene džamije u Beogradu i Nišu, manjine u Srbiji ne bi trebalo da strahuju da će deo većinskog naroda bes zbog proglašenja nezavisnosti Kosova iskaliti na njima. Dragišić je takvu ocenu izneo imajući u vidu da je Bajrakli džamija, za razliku od Ambasade SAD u Beogradu koja je zapaljena 21. februara, bila izuzetno dobro čuvana od strane policije. “Ne očekujem da će doći do naročite eskalacije. Međutim, generalno pogoršanje bezbednosne situacije u Srbiji neće ostati bez ođeka među manjinama. Sama činjenica da ljudi osećaju nesigurnost je već sasvim loša posledica”, rekao je Dragišić. Kopredsednica nevladine organizacije Urban-in Aida č†orović ocenila je da veliki broj ljudi više neće da bude ničije topovsko meso u bilo kakvim sukobima, da je pljačka prodavnica tog dana bila klasična otimačina, dok su momci koji su napadali ambasade, ipak, od nekoga bili instruisani. Poslednja činjenica, rekla je č†orovićeva, je dovoljna da unese dodatni nemir među pripadnike manjinskih zajednica. “Osećaju se loše. Osećaju se nebezbedno. Trebalo je ovih dana da nam dođu gosti iz Kraljeva, a posle mi da putujemo tamo, ali roditelji svojoj deci neće dati da putuju. Dečak od 17 godina mi kaže da se sa svojim imenom ne oseća bezbedno”, rekla je č†orovićeva”. Ona je dodala da je, za razliku od mandata vlade Zorana činđića, kada je raslo poverenje u državu, u toku obrnut proces. Ona je kao potvrdu stava navela proslogodišnje istraživanje o bezbednosti i poverenju u Srbiju. Ovo istraživanje, rekla je č†orovićeva, pokazuje da među Hrvatima, Bošnjacima, Mađarima i Romima, najniži stepen poverenja u institucije imaju Bošnjaci