NOVI PAZAR- Predsednik Izvršnog odbora Bošnja?kog nacionalnog ve?a i potpredsednik Skupštine Srbije Esad Džudževi? upoznao je delegaciju ameri?ke organizaciju Projekat etni?kih odnosa (PER) sa aktuelnom situacijom u zemlji i položajem manjinskih zajednica u Srbiji, sa posebnim osvrtom na ostvarenje prava Bošnjaka. Iz Ve?a je saopšteno da su tokom ovog susreta razmenjena mišljenja u vezi sa projektima ekonomskog razvoja Sandžaka, u okviru procesa evroatlanskih integracija Republike Srbije.