Predstavnik Bošnjačke liste za evropski Sandžak Esad Džudžević ocenio je danas da je "očekivana, ali sporna" odluka Ustavnog suda o broju potpisa građana potrebnih za učešće manjinskih lista na parlamentarnim izborima. Džudžević je Sto plus radiju izjavio da je reč o "faktičkom kršenju Ustava, jer se ne može snižavati dostignuti nivo manjinskih prava". Dodao je da je još gore to što je "loša poruka manjinama i međunarodnoj javnosti poslata u trenutku kada su izbori već raspisani". Prema njegovim rečima, sada su romska i albanska manjina stavljene u neravnopravan položaj, jer ne mogu da prikupe 10.000 potpisa građana. Stvara se vrlo loš ambijent u društvu, jer će predstavnici pojedinih manjiskih zajednica tražiti podršku međunarodne javnosti", rekao je Džudžević. Na inicijativu Srpske radikalne stranke, Ustavni sud Srbije doneo je odluku kojom će nacionalnim manjinama, kao i drugim podnosiocima izbornih lista, biti potrebno 10.000 sudski overenih potpisa. Time je praktično obustavljana primena odluke Republičke izborne komisije od 18. marta ove godine po kojoj je za manjinske liste bilo potrebno priložiti 3.000 potpisa.
Rešenje o pokretanju postupka za ocenu ustavnosti odredaba Zakona o izboru narodnih poslanika Ustavni sud će dostaviti Skupštini Srbije na odgovor. Rok za dostavu odgovora je 15 dana od dana prijema rešenja Ustavnog suda, a rok za predaju lista za učešće na parlamentarnim izborima je 25. april.