NOVI PAZAR-Predstavnica Lokalnog veća Evropskog pokreta u Srbiji Bisera Šećeragić ocenila je da su posledice korupcije ogromne, da ona može da dovede do razaranja institucija sistema, ekonomije, morala i ukupanog razvoja društva. Šećeragićeva je danas tokom predstavljanja projekta "Stop korupciji: korupcija i mladi", rekla da su građani Srbije u istraživanju 2001. godine naveli da smatraju da je najveća korupcija prisutna u Carini,  zdravstvu i školstvu. “Mi ćemo ovim projektom otvoriti javni dijalog sa mladima i tržistem rada, jer, izgleda da postoji veza sa visokim nivoa korupcije i niskog nivoa aktivnosti građanskog društva”, izjavila je Bisera Šećeragić. Projekat "Stop korupciji: korupcija i mladi" organizuju Lokalno veće Evropskog pokreta u Srbiji i Kulturni centar Damad. Projekat je podržala Organizacija za evropsku bezbedenost i saradnju.