Misiji Euleks za vladavinu prava na Kosovu danas je produžen mandat za još dve godine, uz odobren budžet od 63,6 miliona evra, što uključuje i 29,1 milion evra za Specijalno sudsko veće i specijalnog tužioca Suda za ratne zločine na Kosovu.
Kako je saopštio Savet ministara EU, odluku o tome je doneo Savet ministara Evropske unije u Briselu, a odobrena sredstva iz budžeta EU se odnose na rad Euleksa za razdoblje od juna do decembra ove godine i za delovanje Suda za ratne zločine na Kosovu do polovine juna 2017. godine.
Po saopštenju, ključni cilj civilne misije Euleksa je da pomogne i podrži vlasti Kosova u oblasti vladavine zakona, a posebno policije, pravosudja i carinske službe.