NOVI PAZAR- Evro je danas dosegao najve?u vrednost u odnosu na dolar i menja se za 1,40 dolar, prvi put od kako je uveden 1999. godine. Sve skuplji evro preti da izazove veliku uzbunu u ve?ini država evro zone jer poskupljuje izvoz, naro?ito u SAD. Serija rekordnih skokova evra usledila je posle odluke centralne banke SAD da smanji klju?nu kamatnu stopu na 4,75 odsto sa 5,25 proceneta, u naporu da održi tempo ameri?ke privrede uprkos nevolja na sektoru stambenih kredita.