Većina Evropljana veruje da je njihovoj zemlji potreban snažan lider koji je „spreman da menja pravila igre“, a izuzetak su Nemci, pokazalo je novo istraživanje.

Rezultati istraživanja agencije Ipsos global edvajzer (Advisor) fokusiranog na pet članica EU (Francuska, Španija, Italija, Nemačka i Britanija) ukazali su na rasprostranjeno nepoverenje u vlade i medjunarodne institucije.

U Italiji 73 odsto ispitanika smatra da je snaga njihove zemlje u opadanju prema više od 60 odsto u Španiji i Francuskoj, 57 odsto u Velikoj Britaniji i 47 odsto u Nemačkoj, preneo je Euraktiv Srbija.

Većina Francuza, Italijana i Španaca takodje smatra da im je život gori nego generaciji njihovih roditelja. Takav stav medjutim deli manje od polovine anketiranih Nemaca i Britanaca.

Posledica toga je da je poverenje u nacionalne vlade izuzetno slabo i čak 89 odsto španskih ispitanika ima malo ili nimalo poverenja u nacionalnu vladu.

U Italiji je to reklo 80 odsto, Francuskoj 77 odsto, Nemačkoj 70 odsto a u Britaniji 66 odsto učesnika u istraživanju.

Nepoverenje u medjunarodne institucije takodje je najveće u Španiji ali je značajno i u ostalim zemljama.

Uz izuzetak Nemačke, većina ispitanika u zemljama obuhvaćenim istraživanjem veruje da je njihovoj državi potreban snažan lider da je vrati na pravi put.

To smatra 72 odsto ljudi u Španiji, 70 odsto u Francuskoj, po 67 odsto u Italiji i Britaniji i samo 34 odsto u Nemačkoj.

Sa ciljem popravljanja situacije, 80 odsto ispitanika u Francuskoj reklo je da bi glasali za „lidera koji je spreman da promeni pravila igre“.

Tu spremnost deli 68 odsto Italijana, polovina anketiranih u Britaniji i samo petina u Nemačkoj.

U Španiji 62 odsto ispitanih kaže da bi glasalo za lidera ili partiju koja je spremna da „radikalno promeni status kvo“.

Istraživanje je pokazalo i da bi tek nešto preko polovine ispitanika u Španiji i Francuskoj dalo glas lideru koji se ne plaši da kaže šta misli. Neki ispitanici inače to smatraju suviše ofanzivnim.

Takodje je istraživanje pokazalo da su gradjani zemalja pogodjenih terorizmom spremniji da prihvate neophodne mere za zaštitu od tih pretnji, čak i po cenu gradjanskih prava.

Takav stav deli više od polovine ispitanih Francuza i Belgijanaca ali samo trećina Italijana i Španaca.