RAŠKA– Agencija za privatizaciju Srbije prodala je danas Rudnik "Suva ruda" u ste?aju Koncernu Farmakom MB iz Šapca po po?etnoj ceni od 587,3 miliona dinara. Centar za ste?ajne postupke je taj rudnik na licitaciji bezuspešno nudio u julu i septembru. Šaba?ki Farmakoma, u vlasništvu Miroslava Bogi?evi?a, pored mati?ne izvozno-uvozne kompanije, u poslovnom sistemu obuhvata i Rudnike i topionicu Zaja?a, Livnicu "Požega", Industrijski kombinat u Gu?i, Fabrika akumulatora Sombor, PIK 7. jul i Mlekaru "Šabac"