NOVI PAZAR– U Novom Pazaru je danas formirana “Pazarska incijativa za promene”, koju ?ine opozicione partije u Novom Pazaru, nevladine organizacije i sindikati. Kako je saopštila Informativna služba Incijative, ciljevi ovog tela su stvaranje uslova za održavanje regularnih i bezbednih lokalnih izbora, animiranje gra?ana da u?estvuju na izborima i pove?anje informisanosti o politi?koj, socio-ekonomskoj i privrednoj situaciji u Sandžaku. “Potpisivanjem Memoranduma oformljeno je stalno, otvoreno i dobrovoljno telo koje analizira stanje, identifikuje probleme, predlaže rešenja i ukazuje na propuste i nepravilnosti u radu lokalnih vlasti”, navodi se u saopštenju Inicijative.