Odbornici Skupštine opštine
Raška imenovali su danas bivšeg generalnog sekretara Socijalističke partije
Srbije Goricu Gajević za javnog pravobranioca.

Nekadašnja funkcionerka socijalista je bez rasprave dobila na sednici Skupštine
opštine Raška poverenje 25 odbornika, dok je šest odbornika Demokratske stranke bilo uzdržano.

Danas je u raščanskom parlamentu usvojena i podrška planu regulacije toka reke
Raške.
 

U ovom projektu će učestvovati
Program Pro sa 320.000 evra, dok bi  10
odsto od ove sume trebalo zajednički da ulože opštine Novi Pazar i Raška.

Odbornici su odlučili i da za 7,5 odsto povećaju cene komunalnih usluga u
Turističkom centru Kopaoni.

Cena kubika vode će sa sadašnjih
74,30 poskupeti na skoro 80 dinara po kubiku, dok će cena kanalizacije po
kubiku biti sa 22,30 povećana na 24 dinara.