Gracijani ostvario svoj san
NOVI PAZAR- Proizvo?a? ambalaža, firma Gracijani iz Novog Pazara, zahvaljuju?i finansijskog podršci USAID-ovog programa za planiranje i reagovanje u kriznim situacijama, u?esnik je 6. Me?unarodnog sajma ambalaže, mašina i opreme za pakovanje PACKTE? EXPO BALKAN 2007. Šef USAID-ove regionalne kancelarije u Novom Pazaru Ahmet Halilagi? rekao je da je firma Gracijani pobednik nedavno završenog takmi?enja biznis planova „Ostvari svoj san“. On je rekao da ukupna finansijska donacija ovoj firmi iznosi 20 hiljada dolara. „Pored troškova u?eš?a na Packte? sajmu, donacija firmi Gracijani obuhvata i pomo? u nabavci nove opreme, ukljucuju?i automatsku liniju za proizvodnju papirnatih kesa, mašina za proizvodnju ambalaža za pakovanje hrane kao i drugih papirnatih proizvoda“, rekao je Halilagi?. Ovo je jedna od pet firmi iz Novog Pazara koja je dobila podršku za realizaciju svog biznis plana. Direktor firme Gracijani Mirsad Graca ocenio je da je u?eš?e na me?unarodnom sajmu odli?na prilika da izloži svoju ponudu, ali i da sazna više o poslovnoj konkurenciji. “O?ekujemo kroz sajam  unapre?enje proizvoda, plasman na tržištu i razvoj potencijala firme”, rekao je Graca. USAID-ov program za planiranje i reagovanje u kriznim situacijama pomaže preduzetnicima i preduze?ima u nedovoljno razvijenim podru?jima Srbije da se razvijaju i napreduju i stvore nova radna mesta za ugrožene kategorije stanovništva.