Gradsko veće Novog
Pazara na sutrašnjoj sednici će raspravljati o izmenama i dopunama odluke o
komunalnom uređenju grada, kao i o predlogu planova detaljnije regulacije koji
se odnose na poteze Hadžet i Varoš Mahala.

čŒlanovi Veća će
utvrditi i predloge o imenovanju direktora javnih preduzeća i ustanova, jer je
većini istekao mandat vršioca dužnosti.

Na dnevnom redu je
i desetak tačaka po zahtevu građana, Mesnih zajednica, privatnih preduzeća i
verskih zajednica.