NOVI PAZAR- Koordinator za kulturu pri Bošnja?kom nacionalnom ve?u Zaim Hadžisalihovi? rekao je danas da je zadovoljan brojem posetilaca koji su obišli štand ovog ve?a i Centra za bošnja?ke studije na 52. Me?unarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Hadžisalihovi? je radiju Sto plus rekao da oni na sajmu predstavljaju danas knjige, ?asopis Bošnja?ka rije?, udžbenike, brošure, kao i audio i video izdanja. „Mi smo na štandu Ministarstva kulture i medija, u hali broj 14. Sa našeg štanda se ?uju sevdalinke, a sa nama su i ?lanovi Kulturno- umetni?kog društva Sandžak u narodnoj nošnji, tako da privla?imo veliku pažnju prisutnih na sajmu“, rekao je Hadžisalihovi?. Na štandu ve?a su, po Hadžisalihovi?evim re?ima, izložene umetni?ke slike ?lanova Sandža?kog udruženja likovnih umetnika, Džengisa Redžepagi?a, Ervina ?atovi?a i Muriza ?okovi?a.