Portparol Bošnjačke liste za evropski Sandžak Enis Imamović rekao je da je
Veće Okružnog suda u Novom Pazaru još jednom uvažilo žalbu ove koalicije na rešenje
Opštinskog suda o uvođenju privremene mere u prostorijama Doma kulture, koje je
ova lista koristila.