Na sednici Mešihata Islamske zajednice u Srbiji je za dekana Fakulteta za
Islamske studije  izabran hafiz Almir
Pramenković, a za prodekana Mustafa  Fetić. U saopštenju Mešihata se navodi da je za vršioca dužnosti direktora Medrese
“Gazi Isabeg” za jednogodišnji period izabran Nedzad Hasanović.
Mešihat je formirao i nekoliko saveta, dodaje se u ovom saopštenju.