Pazarska inicijativa za promene pozvala je danas sve institucije Evropske
unije da što pre preduzmu konkretne korake za približavanje Srbije EU.
 

Ova organizacija, koju čini mreža građana, nevladinih organizacija, političkih
partija i nestranačkih udruženja, povodom 15. septembra, Međunarodnog dana
demokratije, smatra da je došlo vreme da građani Srbije prestanu da budu kažnjavani
zbog grešaka prethodnoih vlasti.

Oni u saopštenju navode da su svakodnevno svedoci u Novom Pazaru da mladi
ljudi imaju jedinu želju da zauvek napuste svoju zemlju.
 

„Sigurni smo da puno ostvarenje manjinskih i ljudskih prava, kao i borba
protiv siromaštva i opšte apatije građana nisu mogući bez snažne i sveobuhvatne
pomoći EU.

Takva pomoć bila bi presudan korak u razvoju demokrtaije u Srbiji“, navodi
se u ovom saopštenju.