Ambasador Francuske u Beogradu Žan Fransoa Teral izjavio je danas da ?e se šefovi država i vlada ?lanica EU sastati 14. decembra kako bi se utvrdio kona?an stav Unije kada je u pitanju Kosovo. Teral je u intervjuu radiju Sto plus rekao da Francuska ne?e imati poseban stav u slu?aju samoproglašenja nezavisnosti Kosova, ve? ?e to biti zajedni?ki evropski stav. On je istakao da je njegova zemlja bila veoma aktivna u procesu koji ima za cilj bezbednost svih zajednica na Kosovu i dodao da ?e na ?elu Evropske misije na Kosovu biti Francuz. Ambasador je ocenio kao neopravdan strah pojedinaca da ?e se situacija na Kosovu odraziti na Sandžak. "Ja Kosovo veoma dobro poznajem i ono nema apsolutno nikakve veze sa Sandžakom. Svi gra?ani koje sam ovde sreo su mi rekli da su gra?ani Srbije, dakle Sandžak je Srbija", istakao je Teral. Dodao je da Sandžak predstavlja oblast u kojoj su vidljivi uticaji svih doga?aja iz prošlosti, a da glavni problem predstavlja to kakvu budu?nost ponuditi mladima. "Mladima treba re?i da je budu?nost Evropa, bez obzira da li se nalazimo u Nišu, Novom Sadu ili Novom Pazaru. Put ka Evropi je dug, ali naša vizija je da ako postoji evropska perspektiva u regionu, onda je to u Srbiji", rekao je Teral. On je rekao da je tokom dugog procesa ulaska Srbije u Evropsku uniju potrebno postaviti pitanje slobode i u?vrš?ivanja medija u zemlji. "To je proces kojim se postepeno uvodi zemlja u Uniju, na taj na?in se ona priprema na evropske standarde. Ukoliko postoje neki problemi tokom procesa, tu smo mi ambasadori evropskih zemalja i Evropska komisija", rekao je Teral. Prema njegovoj oceni, postoji realna mogu?nost da Srbija krajem slede?e godine dobije status zemlje kandidata za ?lanstvo u EU. "Mi bi bili sre?ni da se to baš desi u vreme francuskog presedavanja EU. To podrazumeva dosta rada i da taj proces ne treba da bude pod smetnjom pitanja Kosova", dodao je Teral. On je, osvr?u?i se na probleme u Sandžaku, rekao da je za brži i bolji razvoj ove regije neophodno poboljšati putnu infrastrukturu do Beograda. "Potrebno je vezati Sandžak uz glavni pravac razvoja regiona, a to je koridor 10, koji ?e u budu?nosti biti glavna smernica razvoja Srbije", rekao je francuski ambasador.