BEOGRAD- Islamska zajednica Srbije ne prihvata organizovanje po nacionalanom klju?u i zalaže se za organizovanje na nivou države, navodi se u danas predstavljenoj Deklaraciji Vrhovnog saveta Islamske zajednice Srbije. U dokumentu koji je potpisao predsednik Vrhovnog saveta zajednice Miralem Hodži?, svi muslimani u Srbiji pozvani su da se okupe "oko zajedni?kih ciljeva i interesa". "IZ je natpoliti?ka, multietni?ka, verska organizacija koja se brine o veri, moralu i islamskom obrazovanju muslimana, bez obzira na njihovu pripadnost", isti?e se u Deklaraciji. Islamska zajednica Srbije je organizaciono nezavisna od islamskih zajednica susednih država i ne prihvata politi?ki uticaj na unutrašnje organizaciono i hijerarhijsko ure?enje, navodi se i dokumentu i dodaje da se podrazumevaju "najdublje duhovne veze i saradnja". Pozivaju?i se na Zakon o crkvama i verskim zajednicama, Islamska zajednica Srbije sa sedištem u Beogradu, zalaže se za potpunu autonomnost u radu. "IZ Srbije isklju?uje uticaj države i politi?kih institucija na svoje unutrašnje ure?enje i organizaciju verskog života", navodi se još u Deklaraciji.