NOVI PAZAR- Islamska zajednica u Srbiji na ?elu sa muftijom Muamerom Zukorli?em optužila je danas poslanike Liste za Sandžak za zlouopotrebu govornice Skupštine Srbije. Predsednik Medžlisa Sead Ša?irovi? je reaguju?i na ju?erašnje istupe poslanika Bajrama Omeragi?a i Esada Džudževi?a ocenio da je koalicija Lista za Sandžak Sulejmana Ugljanina “jedini” neprijatelj IZ u Srbiji. On je na konferenciji za novinare rekao da funkcioneri Liste za Sandžak “svuda” rade na realizaciji “dugogodišnjeg” plana Sulejmana Ugljanina da IZ stavi pod kontrolu i pretvori u svoj servis. “Cilj je da imami u džamijama jednom nedeljno na džumi govore u korist Sulejmana Ugljanina i tako osvaja vlast”, rekao je Ša?irovi?. On je pozvao muslimane da ne glasaju za koaliciju Lista za Sandžak, “zato što je pozvala policiju da tu?e vernike u Sjenici”. Ša?irovih je u vezi sa situacijom u Altun-alem džamiji u Novom Pazaru, gde vernici zbog restauracije ovog verskog objekta namaz obavljaju na ulici, rekao da je re? o politi?kom pritisku na javnost i IZ. “Brani?emo našu strukturu i objekte svim raspoloživim pravnim sredstvima. Ukoliko policija interveniše u Altun-alem džamiji, bi?e to kršenje ljudskih i gra?anskih prava”, dodao je Ša?irovi?. Predsednik Sabora IZ u Srbiji Hajro Tuti? je na istoj konferenciji za novinare rekao da je IZ zadovoljna ponašanjem pripadnika organa reda, ali i ponovio da ?e braniti status i položaj “jedne i jedine” verske zajednice muslimana u Srbiji. On je u vezi sa konfuzijom oko po?etka i opravdanosti restauriranja Altun-alem džamije, oko ?ega se spore dve grupe vernika, rekao da je sanacija vlage u jednoj od najstarijih džamija u Srbiji planirana pre godinu dana. “Po?etkom novembra 2006. godine od Zavoda za zaštitu spomenika u Kraljevu tražili smo uslove za saniranje vlage u džamiji, na šta je Zavod za nekoliko dana reagovao i utvrdio potrebne mere. Radove smo zapo?eli 5. novembra ove godine, kako ne bi istekao propisani rok i ceo posao bio vra?en na po?etak”, rekao je Tuti?. On je pojasnio da je re? samo o pripremnim radovima i da ?e pravi posao na restauraciji po?eti posle izrade idejnog projekta restauracije. Šef kabineta novoizabranog reisa Jakup Lekovi? izjavio je nedavno da je “oko 50 naoružanih pripadnika obezbe?enja  glavnog muftije Muamera Zukorli?a „zauzelo” centralnu novopazarsku Altun-alem džamiju. “Na prevaru su, pod izgovorom da je re? o po?etku rekonstrukcije, uzeli klju?eve od ?uvara”, rekao je Lekovi?. Nekoliko desetina vernika predvo?enih imamom Hasibom Suljevi?em ve? desetak dana molitve obavljaju na ulici, kada potpuno obustavljaju saobra?aj u jednoj od najoptere?enijih ulica u Novom Pazaru.