NOVI PAZAR- Novopazarski Zdravstveni centar tokom ove nedelje organizuje istraživanje o zadovoljstvu korisnika zdravstvenim uslugama. Predsednik komisije za pra?enje kvaliteta rada dr Fuad Ugljanin rekao je da je cilj ovog istraživanja registrovanje korisni?kih potreba. “U?eš?e u istraživanju je dobrovoljno i anonimno te, samim tim, ne?e biti konsekvenci za pacijente, a ni za zdravstvene radnike”, rekao je Ugljanin. On je dodao da ih zanima subjektivna procena pacijenata nivoom pruženih zdravstvenih usluga. “Pacijenti ?e biti u prilici i da daju predloge i sugestije kako bi se nivo usluga unapredio. Ovo je ve? ?etvrto istraživanje, koje mi sve pažljivije analiziramo i prosle?ujemo najužem rukovodstvu radi unapre?enja kvaliteta rada bolnice”, rekao je Ugljanin. Istraživanje o zadovoljstvu korisnika zdravstvenim uslugama u Novom Pazaru traje do petka, 30. novembra.