Program evropskog partnerstva sa opštinama – PROGRES i Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) predstavili su danas u Novom Pazaru rezultate istraživanja zadovoljstva građana radom lokalnih samouprava u osam opština jugozapadne Srbije.

 

U svakoj od opština koja je obuhvaćena istraživanjem direktno je intervjuisano od 250 do 400 ispitanika.

 

Direktor CeSID-a Đorđe Vuković kaže da su građani odgovarali na upitnik koji je imao preko 100 pitanja na različite teme, kao što su zadovoljstvo političkim i društvenim kretanjima, socijalnim i prioritetnim pitanjima.

 

„Građani imaju velika očekivanja u oblasti ekonomije i poboljšanja životnog standarda. Oni prepoznaju određena poboljšanja u radu lokalne samouprave, ali su dalja unapređenja u pravcu stvaranja uprave po meri svih građana moguća i poželjna. Ono što je evidentno je činjenica da su građani ipak zadovoljniji lokalnim, nego državnim institucijama”, rekao je Vuković.

 

Istraživanje pokazuje da poverenje građana u lokalne institucije ne prelazi u proseku 25 odsto, a da su oni najmanje zadovoljni stanjem lokalne ekonomije i životnim standardom.

 

Zamenica menadžera PROGRES-a Aleksandra Radetić kaže da je zadovoljna što su predstavnici svih osam opština prisustvovali ovoj prezentaciji, kao i što su učestvovali u kreiranju upitnika koji su građani popunjavali.

 

“Ovo istraživanje je pokazalo šta građani vide kao ključne probleme i potrebe u lokalnoj zajednici i kakva očekivanja imaju od lokalnih institucija. Lokalne samouprave sada  mogu iskoristiti mišljenje svojih građana, kao smernicu za unapređenje svojeg rada i razvoja. Poboljšanje života u lokalnoj zajednici, međutim, zavisi i od doprinosa civilnog društva odnosno svih građana“, rekla je Radetićeva.

 

Ona je dodala da lokalne samouprave mogu da iskoriste rezultate istraživanja kao smernicu za unapređenje svog rada i razvoja.

 

Gradonačelnik Novog Pazara Meho Mahmutović ocenio je da je ovo istraživanje veoma značajno i da je dobro što su rezeltati istraživanja daleko pozitivniji u odnosu na poslednje ispitivanje pre dve godine.

 

„Svaki rad mora biti ocenjen, a najvažnija je ocena građana. Novi Pazar će iskoristiti rezultate istraživanja da nastavi rad koji građani ocenjuju pozitivno, a da unapredi oblasti kojima su građani manje zadovoljni,“ rekao je Mahmutović.

 

Istraživanje pokazuje da građani žele poboljšanja u oblasti lokalne infrastrukture, a posebno kada su u pitanju putevi, vodovod i kanalizacija, saobraćaj, kao i čistoća i uređenost gradova i mesta u kojima žive.

 

Finansijska sredstva za sprovođenje Istraživanja obezbedile su Evropska unija i Vlada Švajcarske, donatori PROGRES-a.

 

Sprovođenje istraživanja je jedna od aktivnosti PROGRES-a koje imaju za cilj da podrže opštine u njihovim nastojanjima da unaprede rad i poboljšaju poštovanje principa dobrog upravljanja: učešće građana, odgovornost, transparentnost, efikasnost i delotvornost.

 

Uz poštovanje principa dobrog upravljanja, PROGRES će pomoći opštinama da unaprede infrastrukturu, poboljšaju kvalitet usluga koje pružaju građanima i privredi i da promovišu svoje razvojne potencijale.