Raška: Konkurs za direktora “Puteva”

Sreda , 2017-05-17 | 12:38:56

Skupština Opštine Raška raspisala je konkurs za izbor direktora JKP “Putevi Raška” i on je otvoren do 9. juna, objavljeno je na zvaničnom sajtu lokalne samouprave.


Kandidati za čelnika ovog javnog preduzeća moraju imati visoko obrazovanje u trajanju od najmanje četiri godine, pet godina radnog iskustva na poslovima za koje se traži visoko obrazovanje i tri godine radnog iskustva na poslovima povezanim sa poslovima “Puteva Raška”.

Takođe, kandidati moraju poznavati korporativno upravljanje i imati iskustvo u organizovanju rada i vođenju poslova.

Budući direktor ovog javnog preduzeća ne sme biti član organa političkih stranaka ili mora tu političku funkciju zamrznuti.

Ocenjivanje biografija, stručne osposobljenosti, znanja i veština prijavljenih kandidata vršiće specijalizovana Komisija za izbor direktora javnih preduzeća.

Na čelu ove komisije je Mirko Šćelović, a njeni članovi su Marina Lazović, Srđan Puzović, Ratko Andrijanić i Miroslav Čomagić.

Direktor se bira na četiri godine, a na čelu ovog javnog preduzeća od prošle godine je Darko Milićević.

N. Kočović


 

Napiši komentar: