Obeležen Međunarodni dan borbe protiv homofobije

Sreda , 2017-05-17 | 14:32:23

Novopazarska Mreža za borbu protiv diskriminacije je deljenjem promotivnog materijala i prezentacijom svog rada danas obeležila Međunarodni dan borbe protiv homofobije.


Član radnog tima ove mreže Sead Biberović rekao je radiju Sto plus da je cilj ovog događaja ali i rada mreže da se građanima skrene pažnja na sve diskriminisane grupe u društvu.

“Naš zadatak je prevencija diskriminacije svih onih koji su ugroženi i koji su po različitim osnovama manjina, a pokrenuli smo i ono što je kod nas bila tabu tema a to je odbacivanje ljudi koji su drugačije seksualne orijentacije”, rekao je Biberović.

Mreža za borbu protiv diskriminacije je formirana u Novom Pazaru u aprilu ove godine i jedna je od sedam mreža na nivou Srbije okupljenih na projektu organizacija civilnog društva za prevenciju svih oblika diskriminacije.

Memorandum o saradnji kojim su formirane lokalne mreže je prvi dokument kojim se organi zaduženi za zaštitu prava građana obavezuju na međusobno umrežavanje, praćenje i aktivno reagovanje na slučajeve bilo kakve vrste diskriminacije.

E.Đulović


 

Napiši komentar: