Skupština: Usvojen LAPZ, imenovani članovi nadzornih i upravnih odbora

Ponedeljak , 2018-02-12 | 18:03:54

Skupština Novog Pazara usvojila je danas Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2018. godinu na osnovu kojeg će lokalna samouprava sa 10 miliona dinara subvencionisati otvaranje 100 radnih mesta.


Tim dokumentom predviđeno je da isto toliko novca obezbedi i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja pa će subvencija poslodavcima za svako otvoreno radno mesto iznositi 200.000 dinara.

Većinom glasova usvojena je i Odluka o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnoj samoupravi kojom je predviđeno da u gradskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama može biti najviše 1.288 stalno zaposlenih.

Prema rečima izvestioca, trenutno je u sistemu lokalne samouprave zaposleno 1.220 osoba, što znači da imaju manjak 68 zaposlenih.

Odbornici su usvojili i planove i programe rada svih javnih preduzeća i ustanova za 2018. godinu.

Kako im je istekao mandat, skupština je razrešila i imenovala nove članove nadzornih odbora javnih preduzeća, kao i nadzornih i upravnih odbora javnih ustanova.

O tome ko su članovi tih rukovodećih organa javnih preduzeća i ustanova u Novom Pazaru i da li ispunjavaju uslove propisane zakonom, radio Sto plus će pisati narednih dana.

Glasovima svih odbornika usvojena je odluka o utvrđivanju minimalnog iznosa koji će stanari stambenih zgrada plaćati za tekuće i investiciono održavanje tih objekata, kao i za usluge prinudnog upravnika ukoliko ga sami ne izaberu u zakonskom roku.

Opširnije o tome koliko će ta mesečna obaveza stanara iznositi naš radio će pisati u posebnoj vesti.

Lokalni parlament je usvojio i izmene Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta koje podrazumevaju da će investitori za nedostajuće parking mesto, umesto 900.000 dinara, sada plaćati 1,2 miliona dinara.

Takođe, maksimalno je povećan koeficijent za obračun takse za objekte čija je namena poslovna.

Skupština je jednoglasno odlučila da raspiše konkurs za izbor direktora JKP “Vodovod i kanalizacija” i on će biti uskoro objavljen na zvaničnom sajtu lokalne samouprave i jednim dnevnim novinama.

N. Kočović


 

Napiši komentar: