Odbornici Raške i Nove Varoši online prate trošenje budžeta

Petak , 2018-06-22 | 10:01:38
Javni budžetski portal, preko kojeg odbornici mogu da prate pripremu i mesečno izvršenje budžeta, prve su uvele opštine Raška, Nova Varoš i još osam lokalnih samouprava u Srbiji, izjavio je danas generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Djordje Staničić.

On je na završnoj konferenciji Projekta "Efikasniji mehanizmi odgovornosti u javnim finansijama - uvodjenje JBP u lokalne samouprave" ocenio da bi i druge opštine i gradovi mogu da preuzmu iskustva lokalnih samouprava koje su ga primenile.

Preko apllikacije odbornici mogu da prate izveštaje o prihodima i rashodima, učestvuju u kreiranju budžeta, daju primedbe i sugestije.

Projekat je realizovao SKGO uz podršku Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UNDP), donacije Švedske, a partrneri su i Državna revizorska institucija, Ministarstvo finansija, Uprava za javne nabavke, Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki i Pravosudna akademija.


 

Napiši komentar: