NVO: Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa decom diskriminiše romsku decu

Utorak , 2018-10-09 | 13:00:00
Predstavnici Inicijative za socijalna i ekonomska pitanja A11 saopštili su danas da su podneli predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, uz stav da diskriminiše decu romske nacionalnosti.

Prema oceni te inicijative, više odredbi tog zakona nije u skladu sa Ustavom, drugim zakonima, medjunarodnim protokolima i može se okarakterisati kao izrazito diskriminatoran.

Kako se navodi u predlogu, sporni su delovi zakona koji predvidjaju ukidanje prava na roditeljski dodatak za svu decu u porodici, ukoliko makar jedno od njih nije primilo sve obavezne vakcine ili ne pohadja redovno osnovnu školu, odnosno predškolski pripremni program.

Predstavnici Inicijative A11 i Udruženja Roditelj kazali su za Vojvodjanski istraživačko-analitički centar (VOICE) da se zalažu za vakcinaciju i obavezno školovanje, ali da se ta pitanja ne smeju rešavati ugrožavanjem socijalnih i ekonomskih, to jest ljudskih prava.

Pravna koordinatorka A11 Inicijative Milijana Trifković kazala je za VOICE (www.voice.org.rs) da zakonska rešenja treba da podstiču imunizaciju i školovanje, a ne da kažnjavaju decu uskraćivanjem prava na roditeljski dodatak.

Sa takvim stavom saglasna je i članica Upravnog odbora udruženja Roditelj Bojana Selaković, koja je rekla da pitanje vakcinacije i obrazovanja ne treba da se rešava time što će se uskraćivati prava po nekom drugom osnovu.

"Nije problem nastojanje države da poveća obuhvat imunizacije, ali to se ne može raditi na ovaj način, jer se onda zalazi u kršenje nekih drugih prava, što povlači druge probleme. To je odraz nemoći države", kazala je Bojana Selaković.

Prvu incijativu za ocenu ustavnosti Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom pokrenula je Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, zbog pojedinih odredaba koje se tiču izdvajanja za porodiljsko odsustvo.

Ona je predlog Ustavnom sudu uputila u septembru, nešto više od dva meseca nakon što su potvrdjene njegove izmene i tom prilikom je ukazala na diskriminaciju poljoprivrednica, žena sa višim primanjima i roditelja dece koja su rodjena pre usvajanja tog zakona.


 

Napiši komentar: