Predsednica BNV traži sastanak sa ministrom prosvete

Cetvrtak , 2019-09-26 | 12:47:02

Predsednica Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) Jasmina Curić zatražila je danas sastanak sa ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem u cilju otklanjanja posledica nastalih uočenom diskriminacijom i asimilacijom bošnjasčke dece pri upisu u obrazovno- vaspitne ustanove u Sandžaku.


U pismu Šarčeviću, koje je prosleđeno i medijima, navodi se da je u pravnom sistemu Srbije obrazovanje na maternjim jezicima nacionalnih manjina ravnopravno sa obrazovanjem na srpskom jeziku u svim segmentima, što podrazumeva ravnopravnost prilikom upisa, finansiranje, validnost diploma i prava na dalje školovanje.

„Obrazovanje na bosanskom jeziku je deo obrazovnog sistema Srbije već sedam godina, a kvalitetno sprovođenje ovog programa zavisi od više institucija i obrazovnih ustanova u našoj zemlji. Sa početkom ove školske godine uvideli smo veliki broj problema pri upisu učenika u obrazovno- vaspitne ustanove u Sandžaku i konstantovali diskriminaciju nad bošnjačkom decom prilikom upisa u pripremni predškolski program i u prvi razred osnovnih škola”, navodi se u pismu.

Curićeva je ukazala na grubo kršenje prava dece i manjinskih prava javnim favorizovanjem i nametanjem srpskog jezika u obrazovanju dece bošnjačke nacionalnosti.

„Nažalost, nastala situacija stvorila je i prepreke za ostvarivanje nadležnosti BNV garantovanih Ustavom i zakonima Srbije. Ceneći Vaše iskazane namere, da kroz rad u Vladi, Republiku Srbiju vodite putem prema EU, što podrazumeva stvaranje demokratske zajednice ravnopravnih naroda i svih građana koji u njoj žive, očekujem da će se sastanak sa predstavnicima BNV održi što pre u vremenu i terminu koji Vi odredite”, dodaje se u pismu.

BNV i predsednica Skupštine grada Novog Pazara Ifeta Radončić ranije su direktorima škola poslali dopis kojim su tražili da se prilikom upisa dece jezik na kome će pohađati nastavu odredi shodno nacionalnoj pripadnosti roditelja, a da pisani zahtev podnose oni roditelji koji žele da im deca pohađaju nastavu na nematernjem, srpskom jeziku.

Nakon toga je Šarčević poslao dopis obrazovno- vaspitnim ustanovama u ovom gradu u kome je naveo da jezik nastave treba da se određuje na osnovu slobodnog izjašnjavanja roditelja, a ne njhove nacionalne pripadnosti.

A.Bajrović


 

Napiši komentar: