SKGO organizuje akreditovanu e-obuka predstavnika lokalnih samouprava o dobrom upravljanju

Utorak , 2019-10-01 | 14:18:33
Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizovala je danas inicijalni skup za e-obuku predstavnika lokalnih samouprava o dobrom uprvljanju, koju će pohadjati oko 150 zaposlenih iz više od 50 gradova i opština u Srbiji.

"Obuka je namenjena zaposlenima u lokalnim samoupravama koji će tokom sedam nedelja imati prilku da se upoznaju sa načelima dobrog upravljanja i načinima kako se ono primenjuje na lokalnom nivou", kazao je zamenik generalnog sekretara za usluge članstvu SKGO Ivan Milivojević.

Internet obuka, koja će se sprovoditi od 7. oktobra do 22. novembra, prema njegovim rečima, ima za cilj da obezbedi podršku lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za usvajanje i sprovodjenje u svakodnevnoj praksi principa dobrog upravljanja - efikasnosti, delotvornosti, transparentnosti, odgovornosti, vladavine prava, participacije, jednakosti i nediskriminacije.

"Obuka je važna zbog unapredjenja kvaliteta usluga koja se pruža gradjanima i privredi, ali i zbog pristupanja EU", kazao je on i dodao da lokalne samouprave imaju potrebu da njihovi zaposleni steknu nove veštine i odgovore na sve promene u administrativnom postupanju.

Podsetio je da je ovo druga godina za redom da se organizuje e-obuka i dodao da će se obuka nastaviti narednih godina u okviru Projekta "Unapredjenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa "Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapredjenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Milivojević je naveo i da će svi polaznici dobiti sertifikate nakon završene obuke, koja se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu.

Ukazano je da obuka nudi ključne informacije, znanja i primere prakse od važnosti za sprovodjenje principa dobrog upravljanja u lokalnim samoupravama u oblastima kao što su odgovorno upravljanje razvojem i javnim resursima, predvidivost upravnog postupanja, ekonomično i efikasno vršenje nadležnosti lokalne samouprave, zaštita prava i učešće gradjana u vodjenju javnih poslova na lokalnom nivou, ravnopravnost i zabrana diskriminacije, transparentnost u obavljanju poslova lokalne samouprave i prevencija i sankcionisanje korupcije na lokalnom nivou.

Savetnik za dobro upravljanje Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge Dragan Mladenović podsetio je da Program "Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapredjenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO" finansira Vlada Švajcarske u 99 opština.

Taj program, koji će trajati do 2021. godine, odnosi se na dobro upravljanje lokalne administracije, socijalnu inkluziju i rodnu ravnopravnost.  

Mladenović je istakao da dobro upravljanje na lokalnom nivou počiva na primeni pozitivnog zakonskog okvira, ali je ukazao i da postoji veliki nedefinisani deo u oblasti zaštite javnog interesa, poput nivoa diskrecionih prava rukovdilaca ili načina na koji se javni poslovi obavljaju, zbog čega se ostavlja prostor za aktivnosti koje nisu sasvim u javnom interesu.

Dodao je da istovremeno zakoni u Srbiji ne zabranjuju da se te oblasti dodatno urede, zbog čega je važno da se procesi dobrog upravljanja stalno unapredjuju.


 

Napiši komentar: