UN: Pandemija poremetila i svetski meteorološki sistem

Petak , 2020-05-08 | 10:01:37
UN su danas izrazile zabrinutost zbog uticaja pandemije korona virusa na meoteorološke posmatračke sisteme jer se smanjio avionski saobraćaj, a time i prikupljanje podataka.Globalni sistem osmatranja Svetske meteorološke organizacije osnova je svih meteoroloških i klimatoloških usluga.

Sastoji se od 30 meteoroloških satelita i 200 istraživačkih, više od 10.000 meteoroloških stanica na Zemlji, 1.000 stanica (u atmosferi), 7.000 brodova i 3.000 komercijalnih letelica koje mere ključne parametre atmosfere, kopna i okeana.

Taj sistem prenosi podatke sa instrumenata stanicama na zemlji.

Veliko smanjenje avionskog saobraćaja od početka pandemije imao je očigledne posledice na te sisteme posmatranja, navela je Svetska meteorološka organizacija.

Od početka pandemije, broj operacija koje obično sprovode komercijalni avioni smanjio se u proseku za 75 do 80 odsto, a u odredjenim regionima sveta i do 90 odsto.

Program AMDAR (prenošenje meteoroloških podataka koje prikupljaju avioni) ranije je dnevno sadržao više od 800.000 podataka o temperaturi vazduha, brzini vetra, procentu vlažnosti i druge.

"Kako se sezona uragana na Atlantiku bliži, pandemija predstavlja dodatni izazov. Zato je od suštinskog značaja da vlade obrate pažnju na svoje kapacitete za rano upozoravanje i meteorološka posmatranja", navela je ta organizacija UN.

Što se tiče posmatranja vremenskih prilika na tlu, sada ih u većini razvijenih zemalja gotovo u potpunosti izvode automatski aparati, bez ljudske intervencije, pa na njih ne utiču mere zaštite od korona virusa.
 

Napiši komentar: