Tutin dobija prvog notara

Cetvrtak , 2020-11-26 | 11:56:37

Javnobeležnička komora Srbije raspisala je konkurs za imenovanje prvog notara u Tutinu, saznaje radio Sto plus.


Pravo prijave na konkurs imaju državljani Srbije sa diplomom pravnog fakulteta, položenim pravosudnim i ispitom za javnog beležnika, kao i petogodišnjim radnim iskustvom u struci posle položenog pravosudnog ispita.

Kandidati moraju govoriti, pisati i čitati srpski jezik, a poznavati i bosanski ili priložiti sporazum o saradnji sa sudskim prevodiocem za taj jezik.

Konkurs je raspisan 25. novembra i traje 15 dana.

Tutin je, uz Sjenicu, jedna od opština koje nemaju javne beležnike, iako je pre dve godine bio raspisan konkurs za izbor po jednog notara.

U Novom Pazaru postoje tri javnobeležničke kancelarije koje vode Ahmet Ademović, Hafiz Hajrović i Jelena Fakić.

N. Kočović


 

Napiši komentar: