Novopazarske reke pretvorene u kanalizaciju

Ponedeljak , 2020-12-14 | 12:41:15

Grad sa preko 100.000 stanovnika još uvek nema registar zagađivača, usvojenu strategiju upravljanja otpadom, a ni uvid ko i na koji način zagađuje novopazarske reke, ocenila je biološkinja Violeta Jakovljević.


Ona je u programu Sto plus radija ukazala da su klanice u gradu, zapuštena kanalizaciona mreža i otpadne vode neuređenih gradskih deponija opasan izvor zagađenja reka Raška i Jošanica koje protiču celom dužinom novopazarske kotline.

“Klanice ispuštaju krv direktno u rečna korita, kanalizacione vode se bez prethodnog tretmana direktno izlivaju u reke, što nepobitno zagađuje površinske i podzemne vode”, izjavila je ona u emisiji "Glas za eko spas".

Jakovljević je ocenila da odgovornost za loše stanje životne sredine u Novom Pazaru ne snose samo građani već i lokalna samouprava.

“Neophodno je da se što pre uspostavi monitoring stanja životne sredine u gradu, uvede selekcija otpada, a lokalna samouprava poradi i na jačanju kapaciteta JKP Čistoća. Novi Pazar mora da ima i službu komunalne policije na terenu”, rekla je Jakovljević.

Ona je ukazala da ta dva vodotoka “više liče na septičke jame i deponije, nego na prirodni resurs", zbog čega se što pre mora graditi postrojenje za preradu otpadnih voda.

Uprava Grada je po tom pitanju do sada uspela samo da definiše lokaciju budućeg postrojenja, saznajemo u Odseku za komunalne poslove Novog Pazara.

Šefica tog odseka Malića Plojović potvrdila je da je urađen plan detaljne regulacije Požežine, gde se planira izgradnja postojenja.

“Trenutno rešavamo imovinsko pravne odnose na tom potesu, jer planiramo da pored zemljišta u vlasništvu Grada otkupimo i susednu parcelu", navela je Plojović.

E. Đulović


 

  • user thumb
    SKOJ

    Ti gorštaci, opstinari, svakako znaju samo da terete penzionere preko izvršitelja. A da reše konkretno nešto, nikako.

Napiši komentar: