Gradska uprava raspisala konkurs za prijem pet činovnika

Sreda , 2021-04-14 | 11:20:16

Gradska uprava Novog Pazara raspisala je konkurs za prijem u radni odnos pet činovnika, među kojima je i inspektor za zaštitu životne sredine, saznaje radio Sto plus.


Otvorene su i pozicije za dvoje službenika na poslovima utvrđivanja prava na dečji dodatak, jednog na poslovima utvrđivanja prava za sticanje energetski ugroženog kupca električne energije i imovinsko pravne poslove eksproprijacije.

Pravo prijave na konkurs za inspektora za zaštitu životne sredine imaju kandidati sa visokom stučnom spremom, tri godine radnog iskustva u struci i položenim državnim i ispitom za inspektora.

Visoka stručna sprema, tri godine radnog iskustva i položen državni ispit uslovi su za službenika na poslovima utvrđivanja prava na dečji dodatak.

Na konkurs za službenika za utvrđivanje prava za sticanje energetski ugroženog kupca električne energije mogu se prijaviti oni koji su završili ekonomski fakultet, a za imovinsko pravne poslove eksproprijacije pravni fakultet, ali za razliku od ostalih radnih mesta, za to je neophodno samo godinu dana radnog iskustva.

Konkurs je objavljen na zvaničnom sajtu lokalne samouprave i otvoren je 15 dana.

N. Kočović


 

Napiši komentar: