Opština Tutin raspisala konkurs za urbanistu

Sreda , 2021-04-14 | 12:56:49

Opštinska uprava u Tutinu raspisala je konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Odeljenju za urbanizam, imovinsko pravne i komunalno stambene poslove na neodređeno radno vreme, saznaje radio Sto plus.


Konkurs se odnosi na savetnika, urbanistu, koji će između ostalog pratiti zakonske propise iz oblasti urbanizma i građevinarstva, učestvovati u izradi predloga Odluka koje donosi Opštinsko veće i Skupština opštine, voditi upravni postupak po žalbama i prigovorima na lokacijske uslove, izdavati lokacijske uslove za izdavanje građevinskih dozvola, kao i priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu.

Pravo da se prijave na konkurs imaju kandidati sa visokim obrazovanjem, jednom godinom radnog iskustva i položenim stručnim ispitom za rad u organima državne uprave.

Konkurs je otvoren 15 dana, a objavljen je na sajtu ove lokalne samouprave.

A.Bajrović


 

Napiši komentar: