Izabrano rukovodstvo Odbora za obnovu NVS

Članovi Odbora za obnovu Narodnog veća Sandžaka izabarli su danas za predsednika Džemaila Suljevića, za potpredsednika Seada Šaćirovića, a Hediju Škrijelj za sekretara.

Bošnjački nacionalni sabor je formirao Odbor za obnovu Narodnog veća Sandžaka u cilju afirmacije rešavanja statusa regije Sandžak, kroz proces decentralizacije Srbije.

Bošnjačko nacionalno veće, koje je formirala Bošnjačka kulturna zajednica uz podršku dvojice predstavnika Bošnjačkog preporoda a čiji legitimitet ne priznaju Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i ostale dve izborne liste, organozovalo je sredinom jula ovaj Bošnjački nacionalni sabor.

Odbor je osim rukovodstva formirao i radnu grupu za izradu dokumenata Veća, kao I plan rada zan naredni perod.