Radovi na izgradnji budućih hidrocentrala „Brodarevo 1“ i „Brodarevo 2“ na reci Lim počeće sredinom leta, rekao je na sednici Skupštine Opštine Prijepolje Milan Ćušić, zamenik direktora kompanije REV doo koja će u gradnju dve hidrocentrale uložiti oko 140 miliona evra.

Javno preduzeće „Elektro mreža Srbije“ već priprema analizu mogućnosti priključenja budućih hidroelektrana „Brodarevo 1“ i „Brodarevo 2“ na prenosni sistem Srbije, rekao je Ćušić.

Izrada projektne dokumentacije je poverena beogradskom „Energoprojektu“.

Ukupna snaga te dve hidroelektrane, koje će godišnje proizvoditi 230 gigavat-časova električne energije, biće 58 megavata. HE „Brodarevo 1“, snage 26 MW, biće na lokaciji Junakovina, a HE „Brodarevo 2“, snage 32,4 MW na lokaciji Lučice.

Predstavnik kanadske kompanije REV koja je dobila energetsku dozvolu Ministarstva za rudarstvo i energetiku, rekao je da će se izmestiti dve deonice magistralnog puta M-21 koji od Beograda vodi ka Crnogorskom primorju.

To su deonice kroz kanjon Lima za koje je izrada idejnog i glavnog projekta ugovorena sa crnogorskom projektantskom kućom „Put-inženjering“.

Prema Ćušićevim rečima, u toku je i izrada Studije zaštite životne sredine.

„Energoprojekat“ se ugovorom obavezao da postupi u skladu sa zaključcima Državne revizorske institucije koja će pregledati kompletnu dokumentaciju.

„To je jasan dokaz koliko insistiramo na poštovanju svih domaćih zakona u ovoj oblasti, posebno onih koji regulišu zaštitu životne sredine“, kazao je on.

Na sednici Skupštine Opštine, sazvanoj na zahtev odbornika opozicionih stranaka, stavove jednog broja nevladinih organizacija koje se protive izgradnji hidrocentrala na Limu, obrazložio je njihov pravni zastupnik Sreten Đorđević, advokat iz Valjeva.

Skupština Opštine je zatražila od Opštinske uprave da bude pravovremeno i objektivno informisana o korišćenju hidropotencijala Lima.