NVO Urban-in u
saradnji sa Centrom za decu i omladinu “Duga” i gradskim Komesarijatom za
izbeglice realizovaće projekat “Izrada lokalnog strateškog plana za Rome u
Novom Pazaru”.

U saopštenju
Urban-ina se navodi da će prvi sastanak Radne grupe za izradu tog strateškog
plana biti održan sutra u Multimedijalnom centru.
 

Na sastanku će
govoriti koordinator Dekade Roma u Srbiji Osman Balić, navodi se u ovom saopštenju.