Janji?: Pomo? države za programe na jezicima manjina

BEOGRAD- Pomo?nik ministra kulture zadužen za medije Dragan Janji? najavio je pomo? države projektima vezanim za informisanje na jezicima manjina. On je agenciji Beta izjavio da ?e na taj na?in biti obezbe?ena finansijska pomo? iz budžeta za programe na jezicima manjina u lokalnim sredinama posle privatizacije lokalnih elektronskih medija. Janji? smatra da lokalni elektronski mediji koji emituju program na jezicima manjina ne mogu da budu izuzeti iz obavezne privatizacije. Janji? je naveo da privatizacija lokalnih elektronskih medija treba da bude završena do kraja godine, i da Zakon o radiodifuziji ne može biti izmenjen. On je podsetio i da je zakonom precizirano da novi vlasnici lokalnih elektronskih medija imaju obavezu da u narednih pet godina od privatizacije zadrže postoje?u programsku strukturu. Janji? je rekao i da bi izuzimanjem iz obavezne privatizacije lokalnih elektronskih medija bio narušen duh zakona, koji precizira da lokalne samouprave ne mogu biti vlasnici medija. Time ?e se, kako je naveo, spre?iti upliv politike u ure?ivanje programa.