Janji?: Sledi malo ozbiljnija rasprava

 

BEOGRAD NOVI PAZAR Pomo?nik ministra kulture za medije Dragan Janji? ocenio je da slu?aj zabrane novinaru u Novom Pazaru da prisustvuje konferenciji za novinare nije specifi?nost Novog Pazara, ali da su sli?ne pojave tamo možda najizraženije. On je rekao da u više opština novinari imaju problema s lokalnim funkcionerima. "Ta stvar traje prili?no dugo, ima više opština gde lokalne vlasti smatraju da su neki dopisnici pristalice ove ili one politi?ke opcije ili imaju neke direktne i li?ne sukobe s njima, pa im zabranjuju da dolaze. Teško da ovde može nešto da se u?ini po Zakonu o javnom informisanju, a što je u ingerencijama Ministarstva kulture. Ali, pošto je ?itava medijska scena u našoj ingerenciji mi ?emo pokušati da pokrenemo malo ozbiljniju raspravu", rekao je on. Janji? je izjavio da bi na takvo ponašanje lokalnih funkcionera moralo da reaguje i Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.