Janković najavio postupak protiv Čiplićevog ministarstva

Zaštitnik građana Saša Janković najavio je danas da će pokrenuti postupak protiv Ministarstva za ljudska i manjinska prava radi utvrđivanja eventualnih propusta u izboru i konstitisanja nacionalnih saveta nacionalnih manjina kojima su njihova prava mogla biti ugoržena.

„Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i poverenica za zaštitu ravnopravnosti obavestili su me o propustima koji su uočili i preduzetim koracima. Razgovarao sam i sa ministrom za ljudska i manjinska prava Svetozarem Čiplićem i najavio mu da ću pokrenuti postupak“, kazao je Janković agenciji Beta.

Posle više upozorenja da može biti zlupotreba podataka o ličnosti pri upisu u poseban birački spisak i kontrole poverenik Rodoljub Šabić podneo je 12 krivičnih prijava protiv N.N. lica zbog neovlašćenog prikupljanja, korišćenja i faslifikovanja podataka.

„Postupajujći po prijavi grđanina A. H. koji je upisan u poseban  birački spisak iako to nikada nije tražio, utvrdio sam da je samo u taj spisak upisano još 37 ljudi koji to nisu tražili. Posle provere u nekoliko najvećih gradova podneo sam 12 krivičnih prijava“, kazao je Šabić.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić tražila je izmenu Poslovnika za konstituisanje nacionalnog saveta Bošnjaka kojim je samo za to telo bila predviđena verifikacija dve trećine mandata.

„Ministarstvo je postupilo po preporuci i otklanjanjem te diskriminišuće odredbe moj posao je završen“, kazala je Petrušić.

Ministarstvo je najavilo da će na svom sajtu u četvrtak objaviti novi poslovnik za Bošnjake bez te obredbe. Posle toga biće zakazana nova konstitutivna sednica na kojoj će, prema navodima iz Ministarstva, u skladu sa Ustavom i Zakonom o izboru narodnih poslanika, ponovo biti potrebna dveotrećinska većina.

Ustav Srbije u članu 101 predviđa da se Narodna skupština konstituiše potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih poslanika.

Zakon o izboru narodnih poslanika, na čiju se supsidijarnu primenu pozvao ministar Čiplić, ne utvrđuje kvorum za konstituisanje skupštine.

Obredba o dve trećine potvrđenih mandata za konstituisanje postoji u Zakonu o Narodnoj skupštini, u kojem se navodi da je „Narodna skupština konstituisana potvrđivanjem mandata dve trećine narodnih poslanika.

Taj Zakon je, međutim, usvojen posle Zakona o izboru nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Na izborima 6. juna Bošnjačka kulturna zajednica glavnog muftije Muamera Zukorlića osvojila je 17 mandata, Bošnjačka lista bliska Sulejmanu Ugljaninu 13, a Bošnjacki preporod blizak Rasimu Ljajiću pet mandata.

Savet (Veće) trebalo je da bude formiran 7. jula, ali poslovnikom koji je dan ranije izdalo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava za konstutuisanje tog saveta predviđena je verifikacija najmanje dve trećine mandata, dok za ostale savete taj uslov nije bio naglašen.

Bošnjačka kulturna zajednica najavila je bojkot i nove konstitutivne sednice i noviha izbora, a Ministarstvo je proglasilo neregularnim veće konstituisano 7. jula.

Preporod je najavio da će prisustvovati novoj konstitutivnoj sednici, a Lista je tražila nove izbore.