Nacionalna služba zapošljavanja u Sjenici odobrila je tri javna rada na kojima će biti angažovano 51 lice.

 

Radove u vrednosti od 6,5 miliona dinara realizovaće Javno komunalno preduzeće Vrela, Direkcija za urbanizam i Specijalni rezervat prirode Uvac.

 

U okviru programa stručnog osposobljavanja preko NSZ u sjeničkoj opštinskoj upravi i ustanovama pod njenom ingerencijom biće angažovano 60 osoba mlađih od trideset godina, koji će nakon završene obuke steći pravo na polaganje stručnog ispita.