NOVI PAZAR/TUTIN– Predsedni?ki kandidat Liberalno demokratske partije ?edomir Jovanovi? izjavio je u Novom Pazaru da država Srbija stvara podele, ne brine o ljudima i time ugrožava interese gra?ana. On je na predizbornom skupu LDP-a ocenio da vlast u Srbiji ne valja i da, gledano iz inostranstva, cela država izgleda loše. Predsedni?ki kandidat LDP-a je ocenio da aktuelni premijer Vojislav Koštunica i predsednik Boris Tadi? izazivaju podele i gra?ane dele po veri i naciji. “Naša misija prevazilazi okvire jedne stranke. Cilj nam je da prevazi?emo podele. Popove i hodže vratimo u crkve i džamije, kako bi politiku ostavili gra?anima”, rekao je Jovanovi?. Lider LDP-a je ovom prilikom ocenio da je predsednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica “lansirao” više predsedni?kih kandidata, koji govore” o svemu, osim o svojim rezultatima”. Jovanovi? je ocenio da kandidat Srpske radikalne stranke Tomislav Nikoli? ne govori o svojim rezultatima, “jer su oni strašni”, a Tadi? (kandidat DS) zato što bi morao da govori o “kohabitaciji” sa Koštunicom. “Tadi? je omogu?io Koštunici da vlada, tako što je prevario gra?ane. Mi ho?emo glasove tih prevarenih gra?ana na ovim predsedni?kim izborima”, rekao je Jovanovi?. Govore?i o Kosovu on je rekao da je ono fakti?ki nezavisno ve? deset godina, zato što je Srbija bila loša prema gra?anima koji tamo žive. ”Šansa za Srbe na Kosovu je dogovor sa Albancima i ne?u da pominjem 15 odsto teritorije pre nego što na?emo odgovor na pitanje zašto 90 odsto gra?ana Srbije želi da ode u inostranstvo”, rekao je Jovanovi? u novopazarskom Domu kulture. Prema njegovoj oceni, predsedni?ki izbori su samo prvi korak u promenama koje treba da nastupe u Srbiji. “Pobedi?emo i na lokalnim izborima 11. maja u Sandžaku”, rekao je Jovanovi? u Novom Pazaru. On je prethodno u Tutinu rekao da ?e se boriti za promene sve dok Srbija ne postane moderna evropska država. Jovanovi? je na predizbornom skupu u Tutinu pozvao bira?e da ga podrže i ocenio da ta partija ima najja?e uporište u Sandžaku, jer su u tom regionu najteži problemi. Politika LDP mora prevazi?i sve podele. Užasne podele su stvorene u Srbiji, zahvaljuju?i vlasti koja ignoriše sve to. Svoju misiju u Sandžaku vidimo u prevazilaženju tih problema. Spremni smo da krenemo u susret svakom ?oveku sa idejom da on ima pravo na svoj život, svoje mišljenje i svoju stranku. Želimo da pokažemo da su naše ideje i stavovi toliko vredni da se oko njih okupljaju ljudi bez straha, prevazilaze?i razlike koje su me?u nama stvorene. Verujem u takav Sandžak“, rekao je Jovanovi?. Izbori za predsednika Republike Srbije održavaju se 20. januara, a na njima ?e u?estvovati devet kandidata