BEOGRAD- Novoimenovani muftija Srbije Muhamed Jusufspahi? izjavio je da Islamska zajednica Srbije ne želi da bude "moneta za potkusurivanje" politi?kih interesa Sarajeva. "Ne?emo Islamsku zajednicu Srbije podeljenu na sfere uticaja
bošnja?ke i albanske politike", rekao je donedavni beogradski imam za današnju beogradsku "Politiku". On je ocenio da Odluke Vrhovnog sabora IZ Srbije "stavljaju ta?ku na nejedinstvo muslimana u Srbiji i da je smena muftije sandža?kog
Muamera Zukorli?a logi?na, jer je on imao koncpet o sedištu IZ van Srbije".
Jusufspahi? je najavio da ?e IZ Srbije zatražiti razgovore s premijerom i predsednikom Srbije, kao i s ministrom vera, a kako je naglasio, od Srbije i njenih državnika o?ekuje se stav, jer se ne smeju dozvoliti Zukorli?eve manipulacije.
Prema njegovim re?ima, Zukorli?eve optužbe o smeni sa mesta muftije sandža?kog zbog uticaja obaveštajnih službi i lidera Liste za Sandžak Sulejmana Ugljanina, iako su, kako je rekao, "bedne", ipak predstavljaju ogromnu opasnost. "Ovde su se okupili imami i džemati širom Srbije da preusmere kretanja u svojoj verskoj zajednici na srbijanski kolosek, bez podela muslimanskog življa na albansko-bošnja?ke nacionalne i politi?ke faktore", rekao je Jusufspahi?. Novi muftija ocenio je da u IZ Srbije nema mesta ekstremizmu i da se zato dešavaju promene.