Predsednica Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda Semiha Kačar apelovala je danas na državne i lokalne institucije da sprovode usvojena strateška dokumenata i konkretne akcije u cilju stvaranja jednakih uslova za Rome.

Ona je u saopštenju za javnost povodom Međunarodnog dana Roma istakla da je u Srbiji malo toga urađeno na poboljšanju njihovog položaja i otklanjanju sistemskih prepreka za to unapređivanje.

“Bez daljeg odlaganja je potrebno rešiti problem i unaprediti romsku zajednicu eliminisanjem svih oblika diskriminacije i nejednakosti. Potrebno je zaštiti njihova prava, smanjiti siromaštvo u uključiti ih u društveni i politički život lokalne zajednice”, navodi se u ovom saopštenju.

U saopštenju se dodaje da se Romi svakodnevno suočavaju sa nejednakim tretmanom, problemima u ostvarivanju prava, socijalnom  i ekonomskom isključenošću, pravnom nevidljivošću i neadekvatnim uslovima življenja.

A.Bajrović